การแก้ไขคำแนะนำสำหรับ SGLT2 inhibitor เพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสม

MEDICINE

14/01/2021

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่ "คำแนะนำ (recommendation) ในการใช้ SGLT2 inhibitor อย่างเหมาะสม" ฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ทางการ แนวทางดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อรายงานที่พบภาวะ ketoacidosis ช่วงเดือนธันวาคม 2018 หลังมีการอนุมัติให้ใช้ SGLT2 inhibitor บางชนิดในการรักษาร่วมกับอินซูลินในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DM)

Related News

macrophage-regulating drug แบบใหม่รักษาภาวะแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

Yu-Yao Huang และคณะจาก Chang Gung Memorial Hospital ประเทศไต้หวันได้ศึกษา phase III randomized clinical trials (RCT) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการ...

24/09/2021

MEDICINE

tirzepatide ลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tirzepatide ช่วยให้ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่เป็นเบาหวานมีน้ำหนักลดลงถึง 15 - 20% จากการให้ยาสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 72 สัปดาห์...

29/06/2022

MEDICINE All


ยาตัวใหม่ที่ช่วยลดไขมันในร่างกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ 20%

Steven B. Heymsfield และคณะจาก Louisiana State University System สหรัฐอเมริกา ดำเนินการศึกษาแบบ placebo-controlled, double-blind, randomized controlle...

01/02/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us