ยารักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดใดที่มีประสิทธิภาพใน "การปฏิบัติจริงทางคลินิก"

MEDICAL Internal Medicine

30/12/2020

Medical Tribune

Zenas ZN Yiu และคณะ จาก University of Manchester สหราชอาณาจักร ได้ดำเนินการศึกษาแบบ target trial emulation ซึ่งเลียนแบบ randomized controlled trial (RCT) ที่กำหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติจริงทางคลินิก ทางคณะวิจัยได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของยา 2 ตัว สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) คือ secukinumab ซึ่งเป็น anti-interleukin (IL) -17 monoclonal antibody และ ustekinumab ซึ่งเป็น anti-IL-12 / 23p40 monoclonal antibody ผลการศึกษานี้ถูกรายงานในวารสาร JAMA Dermatol (ฉบับออนไลน์, 2 ธ.ค. 2020)

Related News

การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 - 15 ปี ป้องกันเชื้อสายพันธุ์ Omicron ได้

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2021 สหรัฐอเมริกาได้มีการเพิ่มช่วงอายุ 5-11 ปีเข้าไปในกลุ่มอายุที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ของ Pfizer โดย Ashley L. Fowlkes และคณ...

29/03/2022

MEDICAL COVID-19

การตรวจสอบประสิทธิภาพระยะสั้นหลังฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ครั้ง

Gabriel Chodick และคณะจาก Maccabi Healthcare Services (MHS) ในอิสราเอลได้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ (effectiveness) ระยะสั้นในช่วง 24 วันหลังจากฉีดวัคซีน...

25/06/2021

MEDICAL COVID-19

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน HPV โดยสมาคม

แม้ว่าวัคซีน HPV (Human Papillomavirus Vaccine) จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก แต่อัตราการฉีดวัคซีนกลับไม่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี...

14/10/2020

MEDICAL OB/GYN

การหดตัวของ coronary plaque จากการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยชีวบำบัด

มีการรายงานว่า ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) มีความชุกของ high-risk coronary plaque ซึ่งเกิดจากการอักเสบเรื้อรังสูงขึ้น และมีความเสี่ยงต่อ cardiova...

09/10/2020

MEDICAL Dermatology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us