ญี่ปุ่นตรวจพบโรคไข้สมองอักเสบจากเห็บในผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบ

MEDICAL Internal Medicine : Neurology

30/12/2020

Medical Tribune

ไข้สมองอักเสบจากเห็บ (tick-borne encephalitis; TBE) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะ กลุ่มผู้วิจัยนำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ Hidenao Sasaki จาก Graduate School of Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ออกมาประกาศว่า ในบรรดาผู้ป่วยที่มีการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางในจังหวัดฮอกไกโด ได้รับการยืนยันว่า ล่าสุดมีผู้ป่วยจำนวน 3 รายที่ติดเชื้อไวรัส tick-borne encephalitis virus (TBEV) และ 5 รายที่เคยติดเชื้อดังกล่าวในอดีต ความชุกของ TBE เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในญี่ปุ่น แต่แม้จะมีรายงานเกี่ยวกับการแพร่กระจายเป็นวงกว้างของ TBEV แต่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการติดเชื้อกลับมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการสำรวจขนาดใหญ่ครั้งแรกที่ชี้แจงสถานการณ์ที่แท้จริงของการติดเชื้อ TBEV ในญี่ปุ่น

Related News

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

การค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ single nucleotide polymorphism (SNP) ต่อความรุนแรงของอาการเสียงดังในหู (severity of tinnitus)

ประชากรชาวญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 15 มีอาการ tinnitus ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และแม้จะยังไม่ทราบถึงสาเหตุ...

26/09/2020

MEDICAL Otolaryngology

ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า (rotavirus vaccine) เป็นวัคซีนพื้นฐาน (routine vaccine)

ไวรัสโรต้า (rotavirus) เป็นสาเหตุของโรค acute gastroenteritis โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อไวรัส...

24/09/2020

MEDICAL Pediatrics

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us