การสูบบุหรี่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการทางทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุน้อย

MEDICAL Internal Medicine

01/12/2020

Medical Tribune

ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (overactive bladder; OAB) มีกลุ่มอาการหลักได้แก่ ปัสสาวะเร่งรีบ (urgency) และปัสสาวะบ่อย (frequency) ซึ่งในประชากรญี่ปุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไปทุก 8 ราย จะพบผู้ที่มีภาวะดังกล่าว 1 ราย ศาสตราจารย์ Hiroji Uemura แผนกระบบทางเดินปัสสาวะและการปลูกถ่ายไต และคณะ จาก Yokohama City University Medical Center, Japan ได้ดำเนินการศึกษาขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง lower urinary tract symptoms (LUTS) เช่น OAB กับการสูบบุหรี่ และเผยแพร่ในวารสาร Scientific Reports (2020; 10: 20212) ว่าการสูบบุหรี่คือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการทางทางเดินปัสสาวะ รวมถึงพบว่าการสูบบุหรี่ยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ OAB โดยเฉพาะในเพศชายที่มีอายุน้อย

Related News

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

การค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ single nucleotide polymorphism (SNP) ต่อความรุนแรงของอาการเสียงดังในหู (severity of tinnitus)

ประชากรชาวญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 15 มีอาการ tinnitus ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และแม้จะยังไม่ทราบถึงสาเหตุ...

26/09/2020

MEDICAL Otolaryngology

ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า (rotavirus vaccine) เป็นวัคซีนพื้นฐาน (routine vaccine)

ไวรัสโรต้า (rotavirus) เป็นสาเหตุของโรค acute gastroenteritis โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อไวรัส...

24/09/2020

MEDICAL Pediatrics

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us