โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทำให้ fatal cardiovascular risk เพิ่มสูงขึ้น

MEDICAL Internal Medicine : Diabetology

27/11/2020

Medical Tribune

Manel Mata-Cases และคณะ จาก Institut Català de la Salut (ICS) สเปน ดำเนินการศึกษาแบบ cross-sectional study ขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล electronic medical record ของผู้ป่วยกว่า 370,000 ราย ใน Mediterranean region (Catalonia) ของสเปน และรายงานผลการศึกษาใน Research Letter ของ Eur J Prev Cardiol (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2020 ฉบับออนไลน์) ว่าร้อยละ 93 ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด fatal cardiovascular (CV) event ภายใน 10 ปี

Related News

ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุที่หยุดการใช้ยา statin

Federico Rea และคณะจาก University of Milano-Bicocca ประเทศอิตาลี ได้ศึกษาแบบ retrospective cohort study เพื่อตรวจสอบผลทางคลินิกของการเลิกใช้ยา statin ...

08/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งจากการ oral sex

ในอดีตมีการศึกษาพบว่า oral sex เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค human papillomavirus-related oropharyngeal cancer (HPV-OPC) Virginia E. Drake และคณะจาก Johns Hop...

22/01/2021

MEDICAL Oncology

Atrial fibrillation อาจเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังดื่มไวน์เพียงแก้วเดียว

ไวน์เพียงแก้วเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF event) ได้ทันที จากการศึกษาโดย Gregory M. Marcus และคณะ...

13/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

การยับยั้ง cardiovascular events โดยการใช้ยา polypill ร่วมกับ aspirin

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 180,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) โดยส่วนใหญ่มักเกิดในประเทศที่มีรายได้ต่ำแล...

15/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us