การศึกษาระยะที่ 3 เกี่ยวกับ finerenone (non-steroid)

MEDICINE

17/11/2020

Medical Tribune

ยา finerenone เป็น nonsteroidal, selective mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) ที่สามารถยับยั้งการดำเนินของโรคไตเรื้อรัง (CKD) และการเกิด cardiovascular (CVD) event เมื่อใช้ร่วมกับการรักษามาตรฐาน George L. Bakris และคณะ จาก University of Chicago สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการศึกษา FIDELIO-DKD ระยะที่ 3 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ finerenone ในผู้ป่วย CKD ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วยจำนวน 5,734 รายจาก 48 ประเทศ โดยทางคณะวิจัยได้ประกาศผลการศึกษาในงาน Kidney Week 2020 ที่จัดโดย American Society of Nephrology (ASN Kidney Week 2020 จัดขึ้นออนไลน์ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2020) รวมถึงได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร N Engl J Med (วันที่ 23 ตุลาคม 2020 ฉบับออนไลน์)

Related News

ครั้งแรกกับการขออนุมัติ SGLT2 inhibitor ในข้อบ่งใช้สำหรับรักษา CKD

บริษัท AstraZeneca ผู้ผลิตยา dapagliflozin ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2020 ว่า ได้ยื่นขออนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมในการใช้ยา dapagliflozin (ซึ่งเป็น ...

25/12/2020

MEDICINE

Finerenone reduces risk for new-onset AF in diabetic kidney disease

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

18/05/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us