การพยากรณ์ Guillain-Barré syndrome (GBS) อย่างแม่นยำร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการทํานายที่มีอยู่

MEDICAL Surgery : Neurosurgery

28/10/2020

Medical Tribune

Susumu Kusunoki ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์จาก Kinki University ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่าทางคณะวิจัยค้นพบตัวบ่งชี้ใหม่ที่ใช้ทำนายการพยากรณ์โรค Guillain-Barré syndrome (GBS) ตามที่ Kusunoki และคณะได้รายงานในวารสาร J Neurol Neurosurg Psychiatry (ฉบับออนไลน์, 12 ต.ค. 2020) พบว่าการใช้พบตัวบ่งชี้ใหม่ดังกล่าวร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการทํานายที่มีอยู่ (prognostic tool) จะสามารถทำนายอย่างแม่นยำว่าหลังจากผ่านไปครึ่งปีผู้ป่วย GBS จะสามารถเดินได้หรือไม่

Related News

FDA เพิ่มคำเตือนวัคซีน COVID-19 ของ J&J เชื่อมโยงกับ Guillain-Barré syndrome

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) รายงานเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ...

13/07/2021

MEDICAL COVID-19

ดัชนีที่ช่วยการพยากรณ์โรคหลังการผ่าตัดในผู้สูงอายุ

Masaki Kaibori และคณะจากภาควิชา Department of Surgery ของ Kansai Medical University ประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจสอบดัชนี comprehensive geriatric assessment (...

13/05/2021

MEDICAL Oncology

การพยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรค COVID-19 มีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป

Richard A. Armstrong และคณะจาก University of Bristol ในประเทศอังกฤษ ได้ดำเนินการศึกษาเชิงสังเกตถึงผลลัพธ์ (Outcome) ของผู้ป่วยโรค COVID-19 หลังออกจากห...

30/07/2020

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us