ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน HPV โดยสมาคม

MEDICAL OB/GYN

14/10/2020

Medical Tribune

แม้ว่าวัคซีน HPV (Human Papillomavirus Vaccine) จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก แต่อัตราการฉีดวัคซีนกลับไม่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ต่อมาได้มีการประกาศผลการวิจัยซึ่งเป็นหลักฐานว่าการฉีดวัคซีน HPV สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ทาง Japan Society of Gynecologic Oncology (JSGO) จึงได้ออกมารณรงค์ให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีน HPV

Related News

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

การศึกษาพบวัคซีนสูตรไขว้ Pfizer/Astra Zeneca + Moderna กระตุ้นภูมิดีขึ้น

วันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ที่ศึกษาการฉีดวัคซีน COVID-19 สูตรไขว้ ในผู้ที่...

12/12/2021

MEDICAL COVID-19

วัคซีน Moderna ปลอดภัยในวัยรุ่นอายุ 12 - 17 ปี

Kashif Ali จาก Kool Kids Pediatrics ประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะวิเคราะห์แบบ interim analysis ของการศึกษา TeenCOVE ซึ่งเป็นการศึกษา phase II / III ในเพศชา...

02/09/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us