ผลการศึกษาพบว่า การลดระดับ LDL-C ไม่ได้มีประโยชน์ทางการรักษา

MEDICAL Internal Medicine

24/08/2020

Medical Tribune

LDL cholesterol (LDL-C) คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแข็ง (atherosclerotic cardiovascular diseases) จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าการลดระดับ LDL-C เป็นทางเลือกในการรักษาที่สมเหตุสมผลและสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) ได้ อย่างไรก็ตามผลจากการทำการศึกษาแบบ systematic review จากงานศึกษาที่มีการทดลองแบบ randomized controlled trial (RCT) ที่ตรวจสอบการลดระดับ LDL-C ด้วย statins, ezetimibe และ PCSK9 inhibitor กลับไม่พบประโยชน์ที่สัมพันธ์กับการป้องกันการเกิด CVD event หรือการเสียชีวิต โดย Robert DuBroff และคณะจาก University of New Mexico สหรัฐอเมริกา ได้รายงานผลการศึกษาดังกล่าวในวารสาร BMJ Evid Based Med (วันที่ 3 สิงหาคม 2020 ฉบับออนไลน์

Related News

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลง...

20/05/2021

MEDICAL Internal Medicine

วิตามินบี 12 และโฟเลตสัมพันธ์กับ CVD mortality ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การรักษา serum vitamin B12 level และ serum folic acid level ไว้ในระดับปานกลาง อาจช่วยลดความเสี่ยงจาก CVD death...

06/09/2022

MEDICAL Nutrition

ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤ...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

ผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงอายุที่มี AF เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 ถึง 5 เท่า

ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะ atrial fibrillation เสี่ยงที่จะเกิด CVD สูงมาก...

24/08/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us