ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเปลี่ยนมาใช้ยารักษาโรคจิตเภทตัวใหม่: Brexpiprazole

MEDICAL Psychiatry

18/05/2020

Care Net

Brexpiprazole เป็นยารักษาโรคจิตเภทกลุ่ม atypical antipsychotic (1*) ซึ่งออกฤทธิ์เป็น partial agonist ที่ตัวรับชนิด serotonin 5-HT1A และ dopamine D2 และเป็น antagonist ที่ตัวรับชนิด serotonin 5-HT2A เช่นเดียวกับยาaripiprazole ที่เป็นยาในกลุ่มเดียวกัน โดย brexpiprazole มีฤทธิ์ที่ตัวรับชนิด 5-HT1A แรงกว่า aripiprazole แต่มีฤทธิ์ที่ตัวรับชนิด D2 ต่ำกว่า ยา Brexpiprazole ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น (1*) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2018 และได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในประเทศไทย (2*) เมื่อกลางปี ค.ศ.2020 ที่ผ่านมา ในข้อบ่งใช้สำหรับโรครักษาจิตเภท ผลิตในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน ใน 6 ความแรง ได้แก่ 0.25, 0.5, 1, 2, 3 และ 4 มิลลิกรัม

Related News

ค้นพบ biomarker วินิจฉัยโรคจิตเภทที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มการศึกษาจากความร่วมมือระหว่าง Yoshio Goshima ศาสตราจารย์จาก Department of Molecular Pharmacology and Neurobiology, Yokohama City University Gradu...

26/08/2021

MEDICAL Psychiatry

ตรวจจับความเสี่ยงของโรคจิตเภทด้วย epigenetic marker

คณะวิจัยจาก Baylor College of Medicine และสถาบันอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ใช้ machine learning ในการระบุ epigenetic marker ที่บ่งชี้ความเสี่ยงของ...

18/08/2021

MEDICAL Medtech

เพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในผู้ป่วยโรคจิตเภทด้วยวิธีชักจูงรายบุคคล

การเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง จำเป็นต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในประชากรที่มีอัตราการตรวจคัดกรองโรคต่ำ ดังนั้น Masaki Fujiwara และคณะจา...

27/08/2021

MEDICAL Psychiatry

ประโยชน์ของยา carboplatin และ pemetrexed ในผู้ป่วยสูงอายุโรค NSCLC

Docetaxel monotherapy (DOC) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาด้วยเคมีบำบัด (chemotherapy) ที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรค advanced non-squamous non-small c...

20/03/2020

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us