4 ประเด็นสำคัญในการระงับอาการปวดจากการเจ็บครรภ์คลอด (painless labor)

MEDICAL OB/GYN

12/05/2020

Medical Tribune

การระงับอาการปวดจากการเจ็บครรภ์คลอด (painless labor) เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปและอเมริกา แต่หญิงตั้งครรภ์ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกกังวล เนื่องจากมีการรายงานเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้นจากการระงับอาการปวดจากการเจ็บครรภ์คลอดอย่างมากในอดีต จึงเกิดคำถามว่าจะมีการจัดการด้านความปลอดภัยในการระงับอาการปวดจากการเจ็บครรภ์คลอดได้อย่างไร Shunji Suzuki รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Japanese Red Cross Katsushika Maternity (จังหวัดโตเกียว) จึงออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการระงับอาการปวดจากการเจ็บครรภ์คลอดภายใต้การทำ epidural anesthesia ในประเทศญี่ปุ่น ณ การประชุมวิชาการ Japan Society of Obstetrics and Gynecology ครั้งที่ 72 (จัดขึ้นออนไลน์ในวันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม) ไว้ 4 ประเด็นดังนี้

Related News


หญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ไม่เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

Heather S. Lipkind และคณะ จาก Yale University สหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการศึกษาแบบ retrospective cohort study เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนไวรัส...

20/01/2022

MEDICAL COVID-19


วัคซีน mRNA ปลอดภัยต่อหญิงตั้งครรภ์เพียงใด

Tom T. Shimabukuro และคณะจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ศึกษาถึงความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน messenger RNA (mRNA) ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์...

28/04/2021

MEDICAL OB/GYN

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us