การรักษาโรคหัวใจที่ทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดดีขึ้น

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

24/03/2020

JAMA Network

ผลของการยับยั้ง Sodium-glucose transporter 2 (SGLT2) ต่อความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดและหัวใจของผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญจากหลายประเทศ

Related News

10% ของ resident ประสบปัญหาถูกกลั่นแกล้ง

resident ในแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจประมาณ 1 ใน 10 คนถูกกลั่นแกล้งระหว่างการฝึกงาน...

13/09/2022

MEDICAL Internal Medicine

"VNE" เทคโนโลยี cardiac imaging ใหม่ ประเมินหัวใจโดยไม่ต้องใช้ contrast agent

กลุ่มการศึกษาจาก University of Virginia ได้พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพ cardiac imaging แบบใหม่ที่เรียกว่า Virtual Native Enhancement (VNE) ในการติดตาม myoca...

16/09/2021

MEDICAL Medtech

ผลการศึกษาพบว่า การลดระดับ LDL-C ไม่ได้มีประโยชน์ทางการรักษา

LDL cholesterol (LDL-C) คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแข็ง (atherosclerotic cardiovascular diseases) ...

24/08/2020

MEDICAL Internal Medicine

ไม่พบประโยชน์ของการทำ coronary angiography ทันทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น

Steffen Desch และคณะจาก Leipzig University, Strümpellstr ประเทศเยอรมนี ได้ศึกษาแบบ multicenter, open-label, randomized controlled trial (TOMAHAWK tria...

29/09/2021

MEDICAL Emergency Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us