องค์การอาหารและยาอนุมัติให้ใช้ Convalescent plasma ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตจาก COVID-19

MEDICAL COVID-19

26/03/2020

The BMJ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการใช้ น้ำเลือดหรือพลาสมา (Plasma) จากผู้ป่วยที่ฟื้นตัวแล้ว ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตจาก COVID-19 โดยมีเงื่อนไขว่าแพทย์จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนทำการรักษาผ่านทางโทรศัพท์

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

Clinical Expert Workshop: Role of Therapeutic Plasma Exchange in Therapeutic Management of Auto-immune Neurological Diseases

Join us as expert clinicians share their experience on treatment considerations using Therapeutic Plasma Exchange (TPE) in Auto-Immune-Neurological di...

23/11/2021

MEDICAL Medtech

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us