การทดลองรักษาโดยใช้ HLCM051 ของบริษัท Helios co,.ltd ในผู้ป่วย COVID-19 ที่มีภาวะวิกฤติระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Acute respiratory distress syndrome; ARDS)

MEDICAL COVID-19

26/03/2020

Helios

ขณะนี้ทางบริษัทได้ทดลองใช้ยาฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิดร่างกาย MultiStem (ยาที่บริษัทคิดค้น รหัส : HLCM051) ในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือด (Cerebral Infarction) หรือโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือ ARDS ในการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มีภาวะ ARDS จากโรคปอดบวม ในการทดสอบครั้งที่ 2 (ชื่อทดลอง: การศึกษา ONE-BRIDGE) กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us