ประโยชน์ของยา carboplatin และ pemetrexed ในผู้ป่วยสูงอายุโรค NSCLC

MEDICAL Oncology

20/03/2020

Care Net

Docetaxel monotherapy (DOC) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาด้วยเคมีบำบัด (chemotherapy) ที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรค advanced non-squamous non-small cell lung cancer (non-SQ NSCLC) ในทางกลับกัน pemetrexed-carboplatin หรือ pemetrexed maintenance therapy (CBDCA / PEM) ถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกแรกในการรักษา (first-line therapy) ผู้ป่วยโรค non-SQ NSCLC ที่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุ จากการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร JAMA Oncology (ฉบับออนไลน์, วันที่ 12 มีนาคม 2020) ใช้การศึกษารูปแบบ open-label multi-center study (phase III) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการรักษาด้วยเคมีบำบัดของการใช้ยาสูตร pemetrexed-carboplatin หรือ pemetrexed maintenance therapy (CBDCA / PEM) ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรค advanced non-SQ NSCLC

Related News

1 ใน 3 ของประชากรสูงอายุเป็นโรค lewy body disease

ข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพยากรณ์โรค lewy body disease (LBD) เช่น dementia with Lewy bodies (DLB) หรือ parkinson's disease (PD) ทำให้ Yuko Sa...

23/11/2020

MEDICAL Internal Medicine

Optellum –แพลตฟอร์ม AI สำหรับตรวจและจัดการโรคมะเร็งปอด

บริษัท Optellum ในสหราชอาณาจักรเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาระบบ AI สำหรับการตรวจหาโรคมะเร็งปอด และ Virtual Nodule Clinic (VNC) ของบริษัทได้รับรางวัล “A...

16/07/2021

MEDICAL Medtech

อะไรคือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดในผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดมะเร็งปอด แต่ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ก็สามารถเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน Shoichiro Tsugane ผู้อำนวยการ Ce...

12/05/2021

MEDICAL Oncology

การวิจัยการใช้ AI ดูแลผู้สูงอายุ – ตัวอย่างการนำไปใช้ในระบบพยาบาล

“Penn Artificial Intelligence and Technology Collaboratory for Healthy Aging (PennAITech)” โครงการวิจัยใหม่ที่นำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ University of Penns...

19/01/2022

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us