Trending Topic


หลักฐานล่าสุดของยาต้านไวรัส monkeypox

สหราชอาณาจักรเตรียมพร้อมรับมือ monkeypox และศึกษายาต้านไวรัส monkeypox ในอนาคตอย่างเร่งด่วน

15/06/2022

MEDICAL Internal Medicine : Infectious diseases

MSC therapy ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เกิดจาก immune checkpoint blockade

exosome ที่ผลิตจาก human adipose-derived mesenchymal stem cells (hMSC) สามารถยับยั้งการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีสาเหตุจากการได้รับ immune checkpoint blockade ได้...

21/06/2022

MEDICAL

Extubation Advisor – AI ทำนายระยะเวลาเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจ

ความต้องการเครื่องช่วยหายใจใน intensive care unit พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การตัดสินใจว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจออกเวลาใด จะมีการทดสอบการหายใจเอง หรือ “spontaneous breathing trial (SBT)”...

01/07/2022

MEDICAL
Medtech

[Rx Sharing] inspiratory flow meter กับการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาสูดพ่นทางปาก

ยารูปแบบสูดพ่นทางปาก ถือเป็นยารูปแบบสำคัญที่นำมาใช้เป็นยาหลักของการรักษาผู้ป่วยโรคหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) เนื่องจากยาออกฤทธิ์เฉพาะที่และรวดเ...

24/06/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

ผลป้องกันการติด COVID-19 ซ้ำและ hybrid immunity

ผลป้องกันการติดเชื้อซ้ำลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปหลังได้รับภูมิคุ้มกัน (การติดเชื้อหรือฉีดวัคซีน) ครั้งสุดท้าย แต่ประสิทธิภาพของคนที่ได้รับ hybrid immunity จะลดลงน้อยกว่าคนที่ฉีดวัคซีน 2 เข็มและไม่เคยติ...

08/06/2022

MEDICAL
COVID-19

วัคซีนไข้เลือดออกยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 84%

วัคซีน TAK-003 ช่วยยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (virologically-confirmed dengue; VCD) 84% และยังยั้งการเกิด VCD ได้ 61% หลังฉีดวัคซีนเป็นเวลา 4 ปีครึ่ง อีกทั้งยังไม่พบข้อกั...

30/06/2022

MEDICAL
Internal Medicine : Infectious diseases

ครอบครัวที่มีผู้ป่วย COVID-19 เข้า ICU เป็น PTSD ถึง 60%

ครอบครัวของผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องเข้าแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ประมาณ 60% มีอาการที่ post-traumatic stress disorder (PTSD) ชัดเจนใน 3 และ 6 เดือนให้หลัง...

20/06/2022

MEDICAL
COVID-19

เพศชายเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้น 3.6% แต่เสียชีวิตจาก AMI ลดลง 31%

สำหรับโรคหัวใจในเพศชาย พบการเสียชีวิตจาก acute myocardial infarction (AMI) ลดลง 31% แต่การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้น 3.6%...

09/06/2022

MEDICAL
Internal Medicine : Cardiology

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีอัตราการเสียชีวิตจาก RSV อยู่ที่ 2%

ในปี ค.ศ. 2019 ผลประมาณการเสียชีวิตของ RSV-ALRI ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี คิดเป็น 2% และเด็กอายุ 28 วันถึง 6 เดือนเป็น 3.6% ของการเสียชีวิตทั้งหมดในโลก...

09/06/2022

MEDICAL
Pediatrics

Latest News

Extubation Advisor – AI ทำนายระยะเวลาเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจ

ความต้องการเครื่องช่วยหายใจใน intensive care unit พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การตัดสิน...

01/07/2022

MEDICAL   Medtech

อนุมัติ oral JAK inhibitor เพื่อรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

USFDA อนุมัติ Baricitinib สำหรับรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม...

01/07/2022

MEDICINE

การศึกษาจากญี่ปุ่นพบคนที่มี BMI 22 ขึ้นไปเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมลดลง

ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 45 ปี เสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงหากมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 22 ขึ้นไป...

01/07/2022

MEDICAL   Oncology

วัคซีนไข้เลือดออกยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 84%

วัคซีน TAK-003 ช่วยยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (virologically-confirmed...

30/06/2022

MEDICAL   Internal Medicine

EVENT

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคเบาหวานในยุค New Normal”...

Schedule

2022-07-08

Place

ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2 “Essential peripheral nerve block for common lower extremity ...

Schedule

2022-07-09

Place

Online

Speaker

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

       

การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ (Update in Endocrinology) ครั้งที่ 37...

Schedule

2022-07-20 - 2022-07-22

Place

ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

       

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “Access to Diabetes Care”...

Schedule

2022-08-04 - 2022-08-05

Place

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

Channel

[MLT Weekly] Ep.29 “LGBTQ+ และการดูแลสุขภาพ ตอนที่ 2” | 29 มิ.ย. 65

ประเทศไทยเองก็มีประชากร LGBTQ+ จำนวนมาก แต่คลินิกสุขภาพเพื่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มนี้ยังมีไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งชาว LGBTQ+ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะไม่กล้าไปปรึกษาในคลินิกสุขภาพเพศทั่วไป MLT Weekly สัปดาห์นี้ สูตินรีแพทย์ชื่อดังและเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ จะมาอธิบายการควรดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางเพศของชาว LGBTQ+ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่อาจจะตามมาค่ะ

#MLT-Weekly #MLT #LGBT #pride-month
16
0
[CMTE 6] Quality system for POCT: Blood Gas analyzer l 8 July 2022 12.00-13.30

8 ก.ค. นี้ เวลา 12.00 น. ขอเชิญ #นักเทคนิคการแพทย์ ทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CMTE ในหัวข้อ “Quality system for POCT: Blood Gas analyzer” ลงทะเบียนฟรี!

#QualityControl #PointOfCareTesting #Bloodgas #meditop #cmte
24
0
[CPE 15] Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics | 30 Jun 22 13.00-15.00

30 มิ.ย. นี้ ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CPE ร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิด oral และ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานประชุมนี้ ฟรี! ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลย

#mlt
36
11

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us