Trending Topic


[Rx Sharing] PDE-4 inhibitors ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis: AD)

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis: AD) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของผิวหนังแบบเรื้อรัง พบอุบัติการณ์ในเด็กทั่วโลกร้อยละ 15-30 แบ่งเป็น พบได้ในช่วงขวบปีแรก ร้อยละ 60 และพบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ใน 5 ขวบปีแรก...

13/06/2022

MLT ORIGINAL Rx Sharing

[Rx Sharing] กฎหมายและการใช้กัญชาดูแลสุขภาพตนเองหลังปลดล็อก

ย้อนกลับไปเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ประเทศไทยเริ่มต้นปลดล็อกกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์ ต่อมา 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้ปลดล็อกกัญชาบางส่วนออกจากยาเสพติด ได้แก่ ใบ เ...

10/06/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

[Rx Sharing] Cannabinoid Hyperemesis Syndrome (CHS) โรคที่เกิดจากการใช้กัญชาเรื้อรัง

CHS เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้กัญชาปริมาณสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน ผู้ป่วยจะอาเจียนเป็นรอบ ๆ และอาการจะดีขึ้นเมื่อได้อาบน้ำร้อน...

22/06/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

ตรวจพบ prion disease จากศพอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกของโลก

ตรวจพบ prion disease จากการ screening test ศพที่จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ฝึกอบรมกายวิภาคประจำปีของคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในญี่ปุ่น...

28/06/2022

MEDICAL
Neurology

atogepant ป้องกันไมเกรนในผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

ยา atogepant มีประสิทธิภาพในการลด monthly migraine-day (MMD) ในผู้ป่วยทุกกลุ่มที่ได้รับ 10 มก. 30 มก. และ 60 มก. วันละ 1 ครั้ง อย่างมีนัยสำคัญ...

24/06/2022

MEDICAL
Neurology

[PT Section] กายภาพบำบัดกับภาวะ long COVID

โรค SAR-CoV-2 เป็นวิกฤตการณ์โรคระบาดทั่วโลก มีรายงานว่าหลังจากการติดเชื้ออย่างน้อย 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะ long COVID อาการหลัก ๆ ที่พบในภาวะ long COVID ได้แก่ หายใจลำบาก อ่อนเพลีย และไอ...

06/06/2022

MLT ORIGINAL
PT Section

พบ class effect ของ SGLT2 inhibitor ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

SGLT2 inhibitor ที่ได้รับอนุมัติในประเทศญี่ปุ่นมี class effect ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

15/06/2022

MEDICAL
Internal Medicine : Cardiology

[Rx Sharing] ประกาศ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามเด็กต่ำกว่า 20 ปี และหญิงตั้งครรภ์ใช้

ภายหลังปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เริ่มพบรายงานผู้ที่เกิดผลข้างเคียงทางระบบประสาท เมา หรือมีอาการใจสั่น วิงเวียน จากการรับประทานอาหารที่ส่วนผสมจากกัญช...

20/06/2022

MLT ORIGINAL
Rx Sharing

ตรวจพบยีนก่อมะเร็งผิดปกติจาก histopathological image

การรักษาโรคมะเร็งรายบุคคลจำเป็นต้องตรวจหาความผิดปกติของยีนโดยใช้ oncogene panel test จากนั้นจะรักษาด้วยวิธี molecular targeted therapy อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาสำหรับการทดสอบทางพันธุกรรมนาน 3 - 6 สัปดาห์...

20/06/2022

MEDICAL
Oncology

Latest News

Extubation Advisor – AI ทำนายระยะเวลาเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจ

ความต้องการเครื่องช่วยหายใจใน intensive care unit พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การตัดสิน...

01/07/2022

MEDICAL   Medtech

อนุมัติ oral JAK inhibitor เพื่อรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

USFDA อนุมัติ Baricitinib สำหรับรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม...

01/07/2022

MEDICINE

การศึกษาจากญี่ปุ่นพบคนที่มี BMI 22 ขึ้นไปเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมลดลง

ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 45 ปี เสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงหากมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 22 ขึ้นไป...

01/07/2022

MEDICAL   Oncology

วัคซีนไข้เลือดออกยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 84%

วัคซีน TAK-003 ช่วยยับยั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (virologically-confirmed...

30/06/2022

MEDICAL   Internal Medicine

EVENT

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคเบาหวานในยุค New Normal”...

Schedule

2022-07-08

Place

ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2 “Essential peripheral nerve block for common lower extremity ...

Schedule

2022-07-09

Place

Online

Speaker

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

       

การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ (Update in Endocrinology) ครั้งที่ 37...

Schedule

2022-07-20 - 2022-07-22

Place

ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

       

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “Access to Diabetes Care”...

Schedule

2022-08-04 - 2022-08-05

Place

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

Speaker

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

       

Channel

[MLT Weekly] Ep.29 “LGBTQ+ และการดูแลสุขภาพ ตอนที่ 2” | 29 มิ.ย. 65

ประเทศไทยเองก็มีประชากร LGBTQ+ จำนวนมาก แต่คลินิกสุขภาพเพื่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มนี้ยังมีไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งชาว LGBTQ+ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะไม่กล้าไปปรึกษาในคลินิกสุขภาพเพศทั่วไป MLT Weekly สัปดาห์นี้ สูตินรีแพทย์ชื่อดังและเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ จะมาอธิบายการควรดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางเพศของชาว LGBTQ+ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่อาจจะตามมาค่ะ

#MLT-Weekly #MLT #LGBT #pride-month
16
0
[CMTE 6] Quality system for POCT: Blood Gas analyzer l 8 July 2022 12.00-13.30

8 ก.ค. นี้ เวลา 12.00 น. ขอเชิญ #นักเทคนิคการแพทย์ ทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CMTE ในหัวข้อ “Quality system for POCT: Blood Gas analyzer” ลงทะเบียนฟรี!

#QualityControl #PointOfCareTesting #Bloodgas #meditop #cmte
24
0
[CPE 15] Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics | 30 Jun 22 13.00-15.00

30 มิ.ย. นี้ ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์เก็บหน่วยกิต CPE ร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิด oral และ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานประชุมนี้ ฟรี! ดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลย

#mlt
36
11

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us